Sziddhárta üzenet

Miért Sziddhárta?
Hermann Hesse főhőse jár be olyan saját megküzdöttségű utat, amely számomra fémjelzi az ÚTON levés igazi lényegét. Sziddhárta útja fakírok, Buddha követők, városi élet, egy kurtizán szerelme és a révész csendes világán át vezet. Szeretem benne, hogy a transzcendencia után még fontos dolga lett a hétköznapi élettel. Szeretem benne, hogy akár a Buddha követés, akár a kurtizán témánál tartott, mindenhol megélhettük vele, a világ megnyilvánulásainak pozitív és negatív voltát. Sziddhárta túl jut a helyes és helytelen fogalmak abszolút értékén. Én is…
A hitelesség követése
A hitelesség olyan élet, amiben már nem a védekező sémáink mozgatnak minket, hanem helyettesítő mozdulatok helyett valódi lényünk kap teret. Sziddhárta munkatársai nem szűnhetnek meg az önismeret és önmeghaladás útját járni. Ahol az önmeghaladás bővül ott születik a hitelesség.
Önmeghaladás útja
Problémáinkat nem megoldani lehet, hanem magunkon belül meghaladni, utána megszűnnek problémának tűnni. Ez a szemlélet magával hozza, a rossz fogalmának átértékelődését. Hiszen így már "nincs rossz, csak fel nem ismert feladat." (Beszélgetés az angyallal) Vagy más megközelítésben magával hozza, a projekciók visszavonásának időszakát. Vagyik ami a világban elviselhetetlennek tűnik azzal még nekem van dolgom, nem a világnak.
A tudatfejlődés ösvénye
A tudatunk nemcsak gyerekkorunkban fejlődik, ideális esetben, hanem egész életünk alatt. Van mikor azt gondoljuk, hogy az az igazság amit kimond nekünk a vallásos vagy erkölcsös szocializációnk. Tehát vannak helyes és helytelen dolgok úgy általában. Aztán van mikor az előbbi szűkké válik és kiderül róla, hogy 1000 km-enként és 1000 évenként teljesen ellentétes irányba mutat és arra jutunk, hogy az az igazság amit bizonyítani tudunk, és a logikus érvek válnak az útjelzővé erkölcsi kérdések felett is. Aztán van mikor az igazság valami, amire ráérezni lehet csupán, mert bizonyítani mindent és annak az ellenkezőjét is lehetett már. Ekkor lassan fontossá válik, hogy azt a forrást ahol ez a ráérzés születik tisztán tartsuk, hisz útjelzőnkké válik. Ilyenkor már gyerekkorunkból hozott vakfoltjaink, nagyon útban lesznek az ÚTON való eligazodásban. Kiélesedik a teljeskörű önmgahaladás igénye, és a spiritualitás beköltözik a hétköznapjainkba.
 Emberi nagyságból és gyengeségből szőtt belső teremetés művészete
Ebben élünk.